Laddboxar

SH Consulting hjälper BRF:er, Företag och privatpersoner att hitta rätt lösning när det gäller laddboxar.

Vi är Återförsäljare av laddboxar från Easee, Garo, Zaptec och ABB.
Vi samarbetar med Installatörer om är medlemmar i Installatörsföretagen.

Just nu så kan BRF:er, Företag och priavtpersoner få kraftiga subventioner sk. ”Grön Teknik”.

Privatperson: Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Företag och BRF'er: Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Ansökan görs via Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/

Våra produkter

För arbetssökande

Lediga tjänster

S Hideblad Consulting AB

Om oss

Värderingar

Dataskyddspolicy