Interimskonsult

Ibland uppstår ett behov av en erfaren och kompetent chef eller specialist i samband med tillfällig vakans eller i väntan på en rekrytering.

Då är en bra lösning att använda sig av en interimskonsult. Det är en tillfällig lösning som är både kostnadseffektiv och flexibel.

Våra interimkonsulter har lång erfarenhet av liknade uppdrag, vilket innebär att uppdragen också får en mycket kort startsträcka.

Interimkonsulter söker i regel inte en anställning, utan har valt att arbeta på konsultbasis för att få använda sin kompetens och erfarenhet för nya utmaningar. Kanske finns den utmaningen hos just ditt företag eller i din organisation?